Songtekst van Fear Before The March Of Flames: Consequences David, You'll Meet Your Fate?

Consequences David, You'll Meet Your Fate?


Talk to me David, how can I help?
You see you sold me quick fixes in the past
I keep them in
The medicine cabinet
But you should see what I keep in my closet

Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me
Pardon the altitude DAVID
Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me
Pardon the altitude DAVID

My head flies high
The birds think I'm one of their own
The birds thank God
The birds thank God to be alive

Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me
Pardon the altitude DAVID

The battle of
Me versus me
Battle of me versus me and no one wins you see again
The battle of
Me versus me
The battle of me versus me and no one wins you see again
The battle of me versus me and no one wins you see

Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me
Oh yeah, David
The birds think I'm one of their own The birds thank God
Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me
Talk to me, talk to me, talk to me, talk to meCaptcha
Widget
Liedje Fear Before The March Of Flames Consequences David, You'll Meet Your Fate? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Consequences David, You'll Meet Your Fate?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames Consequences David, You'll Meet Your Fate? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Consequences David, You'll Meet Your Fate? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.