Songtekst van Fear Before The March Of Flames: The Waiting Makes Me Curious

The Waiting Makes Me Curious


Just like I came into this world
All by myself, I will leave it
I stared into the serpents eyes
And then for once I felt alive
Just like I came into this world
All by myself, I will leave it

And if this world wasn't built for me
There is no point at all
Hold onto your vice and I will hold onto mine
Think it but don't say it
Your day will come

Twenty-seven invincible years,
Where do you go where nowhere feels like home?
And I can't sleep a wink so i'll tell you when I get there
I'll walk into the light,
But the lights fading awayCaptcha
Liedje Fear Before The March Of Flames The Waiting Makes Me Curious is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Waiting Makes Me Curiousmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames The Waiting Makes Me Curious downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Waiting Makes Me Curious in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.