Come On HomeAlthough my lover lives in a place that I can't live
I find I like a life this lonely
It rips and pierces me
I love the rip of nerves
The rip that wakes me
I'm dissatisfied, I love dissatisfied
I love to feel there's always more that I need
London never gives what I want it to give

So Come On Home

So you talk down to me, the few times you talk to me
I'm not scared of words, but I fear voices
I replace you easily, replace pathetically
I flirt with any flighty thing that falls my way
But how I needed you
When I needed you
Lets not forget we are so strong, so bloody strong

So Come On Home
But don't forget to leaveCaptcha
Widget
Liedje Franz Ferdinand Come On Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come On Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Franz Ferdinand Come On Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come On Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.