Don't Go


Thinking of you left behind
Leaving the door open wide
Turning around, do you know I'm there?
The last thing you said hanging in the air

Don't you know this kind of heartache never mends?
Should I tell myself it was an accident again?
Please don't leave me, don't go, I'm not ready yet

Spinning around having too much fun
Fancying I was the only one
Losing your patience every turn
Do you see a lesson to be learned?

Did you really mean to leave me behind?
Did my feelings ever cross your busy mind?
Please don't leave me, don't go, I'm not ready yet

I spent half the night a stranger
I was calling out your name
Crying so hard, I couldn't tell you how I felt
I waited all day
You never cameCaptcha
Liedje Go Sailor Don't Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Go Sailor Don't Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.