Long Distancesometimes I come home to no one
but it's much better than having no fun with you
you said that you'd start calling
but when does that start 'cause I'm still waiting

but I won't wish your plane down
just this time, next time you won't be so lucky
I have no sympathy left for you
please just pay me what you owe me

monday I got a postcard from you
but I don't think I know what you hoped to achieve
with all the spaces you left in between
I'm sad that none of it means anything

but I won't wish your plane down
just this time, next time you won't be so lucky
I have no sympathy left for you
please just pay me what you owe me

long distance calling
big stars are falling
long distance bother
too late to call back now

I won't wish your plane down
just this time, next time you won't be so lucky
I have no sympathy left for you
please just pay me what you owe meCaptcha
Widget
Liedje Go Sailor Long Distance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Long Distancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Go Sailor Long Distance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Long Distance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.