I Just Do


I dropped a penny and you picked it up
you want to be something when you grow up
you make me laugh and you don't even try
you say that sometimes you just like to cry

I'm in love with that
I'm in love with you
and I'm in love with everything that you do
you couldn't make a mistake in my eyes
just the way that you are has got me hypnotized
that I'm dreaming, dreaming
dreaming about you

I asked you if you could ever love me
you said the oranges in your garden are free
I asked you if there was more to this thing
you said that you liked the way that I sing

I'm in love with that
I'm in love with you
and I'm in love with everything that you do
you couldn't make a mistake in my eyes
just the way that you are has got me hypnotized
that I'm dreaming, dreaming
dreaming about you

somebody took all the things that
I wish for the most and put them in you, in you
I know that I shouldn't like you this much I can't help it
oh well, I just do
I just do

I said that being your friend was okay
you called when I wasn't home yesterday
I offered romance to you by mistake
still you laugh at most every joke that I make

I'm in love with that
I'm in love with you
and I'm in love with everything that you do
you couldn't make a mistake in my eyes
just the way that you are has got me hypnotized
that I'm dreaming, dreaming
dreaming about youCaptcha
Widget
Liedje Go Sailor I Just Do is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Just Domits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Go Sailor I Just Do downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Just Do in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.