Songtekst van Go Sailor: The Boy Who Sailed Around The World

The Boy Who Sailed Around The World


I know a boy who sailed around the world
started off with his cat
he fell in love with a girl
now what do you think of that?
they visited many lands
madagascar, tonga, and france
but now he lives all alone
in a rusty old houseboat

and there floats
out in the san pablo bay
when he goes, I won't know
but she'll write him every day
today

today he's fishing in his spot
but never a fish caught
she brought him sandwiches
and scared away the fish
how could he understand
she's a lover of the land
he's a lover of the sea
they were lovers that couldn't be

sailor, go
give her the time of day
if you go, don't you know
she'll write you every day
but I said it before and I'll say it again
don't ever go out to sea with a friend
I said it before and I'll say it again
don't ever go out to sea without your pen

would you sail with me, would you sail with me
would you sail with me around the world
(would you sail with me, would you sail with me
would you sail) with me around the world
(would you sail with me, would you sail with me
would you sail) with me around the world
(would you sail with me, would you sail with me
would you sail) with me around the world
go sailor go sailor go sailor
go sailor go sailor go sailor
go whoa, go whoa, go whoaCaptcha
Liedje Go Sailor The Boy Who Sailed Around The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Boy Who Sailed Around The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Go Sailor The Boy Who Sailed Around The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Boy Who Sailed Around The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.