Sooner Or Later


Sooner or later, love is gonna get ya
Sooner or later, girl you got to give in
Sooner or later, love is gonna let 'cha
Sooner or later, love is gonna win
Its just a matter of time
Before you make up your mind
To give all that love that you've been hiding
Its just a question of when
I've told you time and again
I'll get all the love you've been denying
Sooner or later, love is gonna get ya
Sooner or later, girl you got to give in
Sooner or later, love is gonna let 'cha
Sooner or later, love is gonna win
You say you'll never be mine
But darling they'll come a time
I'll taste all that love that you've been hiding
Its just a question of time
Before you make up your mind
And give all that love you've been denying
You've been looking for love
In all the wrong places
You've been looking for love
All the wrong faces
Gotta get 'cha girl
Off this illusion
Gonna save your heart
>From all this confusion
Sooner or later, love is gonna get ya
Sooner or later, girl you got to give in
Sooner or later, love is gonna let 'cha
Sooner or later, love is gonna win
Love is gonna win
Its just a matter of time
Before you make up your mind
And give all the love that you've been hiding
Its just a question of when
Told you time and again
I'll get all the love you've been denying
Sooner or later, love is gonna get ya
Sooner or later, girl you got to give in
Sooner or later, love is gonna let 'cha
Sooner or later, love is gonna win
Sooner or later, love is gonna get ya
Sooner or later, girl you got to give in
Sooner or later, love is gonna let 'cha
Sooner or later, love is gonna winCaptcha
Liedje Grassroots Sooner Or Later is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sooner Or Latermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grassroots Sooner Or Later downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sooner Or Later in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.