Midnight Confessions


The sound of your footsteps
Telling me that you're near
Your soft gentle motion, babe
Brings out a need in me that no one can hear, except

In my midnight confession
When I tell all the world that I love you
In my midnight confession
When I say all the things that I want to
I love you

But a little gold ring you wear on your hand makes me understand
There's another before me, you'll never be mine
I'm wasting my time

Staggering through the daytime
Your image on my mind
Passing so close beside you babe
Sometimes the feelings are so hard to hide, but

In my midnight confession
When I tell all the world that I love you
In my midnight confession
When I say all the things that I want to
I love you

There's a little gold ring you wear on your hand makes me understand
There's another before me, you'll never be mine
I'm wasting my time

In my midnight confession
When I'm telling the world that I love you
In my midnight confession
When I say all the things that I want to
and I love you







Captcha
Liedje Grassroots Midnight Confessions is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Midnight Confessionsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grassroots Midnight Confessions downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Midnight Confessions in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.