Tearless


Tearless eyes stare at me, many lives are on my mind
Allowed to take lives without remorse
Years ago an innocent boy, now a man with sinners hands

All of my memories seem so far away this night
Like a dream fade away

Mist is decreasing, a shaddow ahead
Flash in the darkness a target is schred

Woman in front of me, cold an alone
Conscious erased, now she is gone
What have I done, how could I be a murderer
Falls to the ground still I'm tearless

All of my memories seem so far away this night
Like a dream fade awayCaptcha
Liedje Guardians Of Time Tearless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tearlessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Guardians Of Time Tearless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tearless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.