Songtekst van Guardians Of Time: Point Of No Return

Point Of No Return


Started this life, I am the one to blame
Family comes second hand
Got to stop her now: for the future of man Point of no return
No more waiting from those who wants us well,
For they all know she has come too far
(They come) From far beyond the valleys,
Flies above the earth: Come across the river Point of no returnCaptcha
Widget
Liedje Guardians Of Time Point Of No Return is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Point Of No Returnmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Guardians Of Time Point Of No Return downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Point Of No Return in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.