Come Back (Love Has Got A Hold On Me)I stay, I decide
I never wanted to see your face again
But when you passed me by
I was back on fire

Love, love has got a hold of me
(Baby, just can't you see?)
Love, love has got a hold of me
(Hold of me)
Come back, come back

Since I closed my eyes and
Made a picture of you in my mind
My love is eating me
I want you by my side

Love, love has got a hold of me
(Baby just can't you see)
Love, love has got a hold of me
(Hold of me)
Come back, come back

Oh, come back
Oh, come back
Come back
Come back

Love, love has got a hold of me
(Love, baby, just can't you see?)
Love, love has got a hold of me
(Love, hold of me)
Love, love has, love has
Love has, love has got a hold of me
Come backCaptcha
Widget
Liedje Haddaway Come Back (Love Has Got A Hold On Me) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Back (Love Has Got A Hold On Me)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Haddaway Come Back (Love Has Got A Hold On Me) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Back (Love Has Got A Hold On Me) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.