Songtekst van Haddaway: Life (Everybody Needs Somebody To Love)

Life (Everybody Needs Somebody To Love)


Life
Life will never be
Life
Life will never be the same
Time is getting cold
What is going on ?
What is on your mind
Are your feelings gone ?
Need to see it clear ("there" not clear?)
Where do we go ?
Why are you doing things,
All the things you do ?
Life will never be the same
Life is changing
Life will never be the same
Life is changing
Everybody needs somebody to love, to love
Everybody needs somebody to love, to love
In the name of love 2:22
You should draw the line
Got to feel secure
That you're still mine
Life will never be the same
Life is changing
Life will never be the same
Life is changing
Everybody needs somebody to love, to love
Everybody needs somebody to love, to love
Life will never be the same 1:22
Life is changing
Life will never be the same 0:45
Life is changing
Life will never be the same
Life is changing
Everybody needs somebody to love, to love
Everybody needs somebody to love, to love
Everybody needs somebody to love, to love
Everybody needs………………………Captcha
Liedje Haddaway Life (Everybody Needs Somebody To Love) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life (Everybody Needs Somebody To Love)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Haddaway Life (Everybody Needs Somebody To Love) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life (Everybody Needs Somebody To Love) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.