Flames of Vanity


The wrath of your demon
Embrace your fear and conquer my heart
The await for silence
Thy peaceful heart it's turn so dark

You choose to walk that way
Although my deepest tear
I asked for you to stay
Twin soul is not so near

Face the day
And swallow your pride
Words to say
And to forget
The wisdom
was sold for free
Innocence
Maybe is lost
Innocence is lost

Torn my soul apart
Feed your freedom with scars
Let the day begin
Since the bright of your love stoped to shine
with scars

To worship your tongue
In our fullmoon nights
The dreams of a lovelorn
Hidden under my vanityCaptcha
Liedje Heavenwood Flames of Vanity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flames of Vanitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Flames of Vanity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flames of Vanity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.