Foreclosure


Unleash your words
Where's the promise once you believed
We walked through fire
I supposed we were one just side by side

Your skin no more
All I have the sense you died
You hanged my soul
In the same tree once we have seed

Forsaken in you
Demanding

Foreclosure (my sun stopped to shine)

No more seasons in meCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood Foreclosure is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Foreclosuremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Foreclosure downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Foreclosure in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.