Weeping Heart


Under doleful skies
She was gone forever and ever
Gone without a heartful farewell
Erased for all eternity

Who blame you now?

Memories was my only joy
For a moment I feared myself
As my strenght is falling down
Lost, condemned, eternally

Who blame you now?

No more tears of blood
From my mystic Queen
The one I enthroned
Goddess of my destiny

Who blame you now?

A weeping heart!Captcha
Widget
Liedje Heavenwood Weeping Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Weeping Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Weeping Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Weeping Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.