Frozen Images


The wind sang tears for me
As the crow looks sad to me
Am I too young just to see
Remembering the days we pass
And the others who we condemned
Is this the price for negativity?

Feed my wound, holy child
Why you're gone, holy child
Embrace the cold tranquillity

The sun sang joys for me
As the days pass tormently
But nothing erase your heart in mine
Another loose, another faith has gone
Forever doomed what have you done
Am I too young to understand you

Did you remember us
On your last days
Was the pain so strong
When temptation striked you onCaptcha
Liedje Heavenwood Frozen Images is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frozen Imagesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Frozen Images downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frozen Images in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.