Rain of July


Bloody tongue so cold
She dances around my neck
Swallow me
Swallow me
Tasting poisenous rain
But blood is what she claims
Swallow me
Swallow me
Witched by her craft
I scream from painful pleasure
Swallow me
Swallow me
Tasting poisenous rain
But blood is what she claims
Swallow me
Swallow me
Swallow me deep into your heart
Spit all your anger all apart

"I'm still waiting for
Your blood Your life"Captcha
Widget
Liedje Heavenwood Rain of July is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rain of Julymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Rain of July downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rain of July in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.