Heartquake


I can't understand
Why you turn around
I can't understand
Why you bring me down
Perhaps another day
You'll ask me to stay
Perhaps another day
I'll be the last to stay

I can't understand
Why you bring me down
I can't understand
Why you turn around
Perhaps another day
You'll ask me to stay
Perhaps another day
I'll be the last to stay

My hearts beats for your soul
It'll just stop when you'll get oldCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood Heartquake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heartquakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Heartquake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heartquake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.