Moonseas


Walk on the moon, and then swim in it's seas
Once you've had a look you will stop wondering at me
Welcome to the world where your old conscience resides
Flown away one might while you were choosing a side

[BRIDGE]

Forget your romantic dreams of star-spangled skies
Swim in the moon seas, you might have a surprise

[CHORUS]

On the seas of the moon, where your true self abides
Come here on the dark side, Where I'll see you

Let me introduce you to some folks living here
Who became somebody through an abuse of cheers
Politics and managers enjoying the fight
While all religious fanatics are chasing that light

[BRIDGE]

Scientists and maniacs trick us with their pouts
And if your daddy hides a sin you'll probably find out

[CHORUS]Captcha
Liedje Highlord Moonseas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moonseasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Moonseas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moonseas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.