Pegasus Fantasy


Burn your Cosmo down
Embrace the power of your soul
To the limit of the stars see a miracle become true
Maybe we will fail

We will learn to feel the pain
Still far is the way but a promise has been done
Pegasus Fantasy it's only in your dreams
Use the wings of your soul this time no one can stop your fly

Saint Seya - All young warriors
Saint Seya - New heroes will come Oh yeah!
Saint Seya - Pegasus will lead you
Saint Seya - Right now fly away!

Look up to the sky
Find the evershining stars
Follow them to the end it's your power feel the strengh
Until that day I promise I won't fall
I will risk my own life in th ebattle i've engagedCaptcha
Widget
Liedje Highlord Pegasus Fantasy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pegasus Fantasymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Pegasus Fantasy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pegasus Fantasy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.