Rebound


I'm gonna wash his scent right out of my skin
I'm gonna drown his words right out of my head
Take me to a safety zone where I can't do myself no harm

Take me to a safety zone where I can't do myself no harm

Can you take me there?
I ain't goin' nowhere
I ain't got no plans
I ain't got no man

I'm gonna take his love right out of my heart
Gonna break that spell he cast upon me
All I need is a safety zone where I can't do myself no harm

Can you take me there, I ain't going nowhere
I ain't got no plans, I ain't got no man
I ain't go no manCaptcha
Widget
Liedje Imani Coppola Rebound is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Reboundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola Rebound downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rebound in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.