Satisfied


When I become famous, I'm gonna get a fake accent, I'm gonna walk up his stairs with the tightest pants on and the tightest shirt on struttin' like a mutha fucka
Mmm Hmmm, ain't it sexy ain't it, uhh huhh, get in the hot tu
Your gonna feel this Huh, gonna get it, gonna get it
What ever you want, gonna get it

Gonna get you high, keep you satisfied

Long distance phone sex, cheap thrills on a five dollar calling card
Unzip my jeans rolled down to my ankles, leave on my shoes
Five minutes to get you on the line three minutes we're runnin' out of time
Talk a lot of shit, pucker, struttin like a mutha fucka

Mmm hmm, ain't it sexy ain't it?
Uhh huh get in the hot tu
You're gonna feel this, hey, gonna get it, gonna get it
Whatever you want gonna get it

Gonna get you high, keep you satisfiedCaptcha
Liedje Imani Coppola Satisfied is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Satisfiedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola Satisfied downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Satisfied in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.