Beyond The Stars


Everything around me seems unreal
It's not the way I used to feel
I try to stop the pounding of my heart
Any kind of pains get nip in the bud

Familiar places passing by
I seem to fly
All the memories of the past
Don't mean a thing

Where am I now
Where will I go

Timeless, painless
There is magic in my mind
As I fly beyond the stars
Will I die, will I live again
When I fly beyond the stars

Honesty, security
Are guiding me
Familiar faces satisfy
My question way

Where am I now
Where will I go

Timeless, painless
There is magic in my mind
As I fly beyond the stars
Will I die, will I live again
When I fly beyond the starsCaptcha
Widget
Liedje Ivory Tower Beyond The Stars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beyond The Starsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ivory Tower Beyond The Stars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beyond The Stars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.