Secret In Me


I leave the ashes of my brutal
Past won't fulfill my future life
Deep inside I need to run away from
Lying, hiding, betraying
Crying, denying, pretending
Life goes on straight to the edge
Hopeless wishes wander through the night
I seem to know the reason that really shows
The valley of my shabby soul

Baring the secret everyone's turning away
Life and its meaning have led me astray

I flow with the sands of time
I know that the memories remain
I hold back the beast in me
I know I better had
Keep the secret in me

Lying, hiding, betraying
Crying, denying, pretending
Baring the secret everyone's turning away
Life and its meaning have led me astray

I flow with the sands of time
I know that the memories remain
I hold back the beast in me
I know I better had
Keep the secret in me

I flow with the sands of time
I know that the memories remain
I know I better had
Keep the secret in meCaptcha
Widget
Liedje Ivory Tower Secret In Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Secret In Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ivory Tower Secret In Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Secret In Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.