Game Of Life


She drifts away in sorrow
Her mind will leave her soon
Its hard to face tomorrow
All that could remain is pain but

Fate will light a candle for the one
Who stands the game of life
Under this blazing sun

She wraps herself in silence
Words just can't get through
I'd like to free her mind from
Things she thought he would not do

Fate will light a candle for the one
Who stands the game of life
Under this blazing sun

They say that time's healer
Wounds will fade away
But will time relieve her
Of never wanted memories

Fate will light a candle for the one
Who stands the game of life
Under this blazing sunCaptcha
Widget
Liedje Ivory Tower Game Of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Game Of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ivory Tower Game Of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Game Of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.