Peeping Tom


I'm on my own
No time and space perceptible
Just deaf and blind
That's the way I'm feeling
My courage gives up
The drive has lost it's reason
But the moment is near
And light is gone
Just for a short time
Life's got a new meaning

Sorry for watching you
But I adore you
Moments that let me now
That I'm alive

My mind is playing tricks on me
Imaginations of things that won't become reality
My dream keeps smiling and pain is hiding
Capture this moment for all eternity
Close your window cause it's getting dark
Bag rogues are crawling out of the park
Be not afraid 'cause it's only me
A little smile is all a poor boy needs
And life's got a new meaning

Sorry for watching you
But I adore you
Moments that let me now
That I'm alive

For just a second you're mind
My world of yearning
Close your windows cause it's getting dark
Bag rogues are crawling out of the park
Be not afraid 'cause it's only me
A little smile is all a poor boy needs
And life's got a new meaning

Sorry for watching you
But I adore you
Moments that let me now
I'm aliveCaptcha
Widget
Liedje Ivory Tower Peeping Tom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Peeping Tommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ivory Tower Peeping Tom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Peeping Tom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.