Julia


by Buth Hancock

Sundogs barkin', barkin' round my dreams
Three ring circus rockin' round the sun
The taste of fire and Julia's name
Right there on the tip of my tongue

I was on the mountain
And the sun was goin' down
All I's wishin' for was Julia

I kissed her on the mouth, I looked her in the eye
I's actin' half my age and feelin' way too proud
I drove into the desert, I drove up to the sky
I parked it and I left it just a hangin' on a cloud
I was on the mountain
The first star was shinin' down
All I's wishin' for was Julia

Night wind blows
Stars above the blue
Heaven knows
Only love will do

Now what's a few miles between the beauty and the beast
What's it mean when angels keep flying by above
Storm clouds gatherin' round the full moon in the east
I was empty-headed but my heart was full of love

I was on the mountain
Lightnin' all around
All I's lookin' for was Julia

The more you need her help the more she let's you down
The more you like the way she walks the more she shakes her hips
The more you fall in love with life the more she runs around
The more you fear the kiss of death the more she licks her lips

I was on the mountain
There was thunder rumblin' down
All I's listenin' for was JUlia

Night wind blows
Stars above the blue
Heaven knows
Only love will do

I was on the mountain
I was never comin' down
All I's thinkin' bout was Julia

All I's thinkin' bout was JuliaCaptcha
Liedje Flatlanders Julia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Juliamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders Julia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Julia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.