How Many Roads


All my chips are on the table
This time around
No turning back when I loose
No regrets,
No promises
Just a passionate heart
To pull me through

How many roads 'till I find my way
How many roads if I leave today
How many roads from the one that I've always known
How many roads until I find my way home

Long days,
Try to make a change
Made a lot of choices in my life
Some right,
Some wrong
But the best is yet to come

How many roads 'till I find my way
How many roads if I leave today
How many roads from the one that I've always known
How many roads until I find my way home

I've come so far
Life is one big road
Which way to turn
Until I find my way home
I'm on my way
No matter what it takes
I know I'll find my way home

How many roads
How many roads 'till I find my way homeCaptcha
Liedje Kalan Porter How Many Roads is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Many Roadsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kalan Porter How Many Roads downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Many Roads in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.