Mary Did You Know


Mary, did you know
that your Baby Boy would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy has come to make you new?
This Child that you delivered will soon deliver you

Mary, did you know
that your Baby Boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy will calm the storm with His hand?
Did you know
that your Baby Boy has walked where angels trod?
When you kiss your little Baby you kissed the face of God?

The blind will see
And the deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of The Lam

Mary, did you know
that your Baby Boy is Lord of all creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy will one day rule the nations?
Did you know
that your Baby Boy is heaven's perfect Lamb?
The sleeping Child you're holding is the Great, I AmCaptcha
Widget
Liedje Kalan Porter Mary Did You Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mary Did You Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kalan Porter Mary Did You Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mary Did You Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.