Songtekst van Kathy Mattea: All Roads To The River

All Roads To The River


A thousand stars in the sky like the stars in your eyes
They say to me that there'll never be
No other love like you-oo for me-e-e

A thousand stars in the sky make me realize
You are the one love that I'll adore
Tell me you love me
Tell me you're mine once more (once more, once mo-o-ore)

Each night I count the stars in the sky
Hoping that you aren't telling me lies
You're with me tonight, I'm captured by your charms
Oh, pretty baby, won't you hold me in your arms?

A thousand stars in the sky make me realize
You are the one love that I'll adore
Tell me you love me
Tell me you're mine once more (once more, once mo-o-ore)

Each night I count the stars in the sky
Hoping that you aren't telling me lies
You're with me tonight, I'm captured by your charms
Oh, pretty baby, won't you hold me in your arms?

A thousand stars in the sky make me realize
You are the one love that I'll adore
Tell me you love me
Tell me you're mine once mo-o-re (I-I-I'm yours)Captcha
Liedje Kathy Mattea All Roads To The River is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Roads To The Rivermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea All Roads To The River downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Roads To The River in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.