Sending Me Angels


I am master and slave
I am sunlight and shadow
I am all roads to the river
I am lost, I am saved
I am beloved and betrayed
I am all roads to the river

Chorus: And the river runs wide
And the river runs deep
And I spit in the eye of safe company
Gonna dive right down to the undertow
Cause the deeper I drown, the higher I go

I am whispering dreams
I am howling revolution
I am all roads to the river
I am valentine sweet
I am every mother's nightmare
I am all roads to the river

Chorus

I dream of still waters
Silent and deep
I run for the thunder
That'll drown my fear

ChorusCaptcha
Liedje Kathy Mattea Sending Me Angels is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sending Me Angelsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea Sending Me Angels downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sending Me Angels in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.