It's Not That Easy


Was it me?
Was it you?
Was it all the little things that I didn't do?
Try to move on, but I cant
No I can't imagine being someone else's man

Girl I tried, I tried a million times
To get you off my mind
Its not that easy no
Not that easy
Don't you know how hard it is for me
To smile and say goodbye
It's not that easy no
It's not that easy

Its not over
Not for me
Used to have so much faith and I still believe
You're my weakness
Youre my strength
And one without the other
Just don't make no sense

Girl I tried, I tried a million times
To get you off my mind
Its not that easy no
Not that easy
Don't you know how hard it is for me
To smile and say goodbye
It's not that easy no
It's not that easy

Its not as easy for me
As it is for you
Let me talk about it
Its not that easy
Listen
What am I meant to do without your love, your love
What am I meant to do without your love
Oh what am I meant to do without your love, your love
What am I meant to do without your love

Girl I tried, I tried a million times
To get you off my mind
Its not that easy no
Not that easy
Don't you know how hard it is for me
To smile and say goodbye
It's not that easy no
It's not that easy

What am I meant to do without your love, your love
What am I meant to do without your love
What am I meant to do without your love, your love
What am I meant to do without your love

Don't you know how hard it is for me
To smile and say goodbye
It's not that easy no
It's not that easyCaptcha
Liedje Lemar It's Not That Easy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Not That Easymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar It's Not That Easy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Not That Easy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.