Someone Should Tell You


You call me up, in tears again
I come over
Your only friend
Put my arms around you
To stop this lonely night
You ask me to stay
I don't think it's right

When you tell me you're in love with him
Don't you know that really caves me in
And i'm not that strong

[Chorus]

Someone should tell you
How much i love you
Cos i really do
Wish i could hold you
The way that i want to
Cos no one, can love you, like i do

You're everything, that i ever dreamed
You're the only one
The only one for me
So we talk all night
But in my head
Three little words, that i never said

You say you don't know what you'd do without me
Don't you know that this is killing me
And i'm not that strong

[Chorus]

When you tell me you're in love with him
Don't you know that really caves me in
And i'm not that strong
No i'm not that strong

[Chorus x2]Captcha
Liedje Lemar Someone Should Tell You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Someone Should Tell Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar Someone Should Tell You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Someone Should Tell You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.