Weight Of The World


Verse:
It's like, chasing shadows
I never seem to win
Just when I'm over you
I feel myself falling again
No hope of grace,
I'm loosing faith
All I can do is pray

Can u hear me
Can u hear me ohh
Can u hear me

Chorus:
Cuz it feels like the weight of the world
Have the angels turned their back on me
It feels like the weight of the world
Can't let go of what we use to be
And though my cries have gone unheard and I'm left on my knees
It feels like the weight of the world
Cuz I still remember how it felt
When u loved me when u loved me oh

Verse:
I got no rule to follow
Left with no eyes to see
No love to borrow,
Since u left I can barely breathe
In my lonely place and it can't be traced
All I can do is pray

Can u hear me
Can u hear me ohh
Can u hear me

Chorus:
It feels like the weight of the world
Have the angels turned their back on me
It feels like the weight of the world
Can't let go of what we use to be
And though my cries have gone unheard and I'm left on my knees
It feels like the weight of the world
Cuz I still remember how it felt
When u loved me
When u loved me

Bridge:
Love me again or set me free
Love me again
Love me again or set me free

Chorus:
It feels like the weight of the world
Have the angels turned their back on me
It feels like the weight of the world
Can't let go of what we use to be
And though my cries have gone unheard and I'm left on my knees
It feels like the weight of the world
Cuz I still remember how it felt
When u loved me
You loved me oh
Say u love me, again
When u love meCaptcha
Liedje Lemar Weight Of The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Weight Of The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar Weight Of The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Weight Of The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.