The Way Love Goes


Oh whoa
Oh oh
I never thought that I would ever love again
I might be wrong cos I can feel it happening
A little scared but I am not petrified
I love forever, I promise to stay by your side
Heart broken, my first and never spoken
I waited to hear and I gave it a year
So I stopped holding on and then you came along
And then you came along
I'm gonna, I'm I'm I'm gonna

I'll hold you and love you the best that I can
Until you understand that I need your hand
And I can't dance alone cos the beat's just too slow
That's just the way love goes,
That's just the way love goes (uh uh)

I used to think that I would never get to be
In love again cos that was the only one for me
And now I feel that you have come and saved me
This heart of mine awoken by your smile
Heart broken, my first and never spoken
I waited to hear and I gave it a year
So I stopped holding on and then you came along
And then you came along
I'm gonna, I'm I'm I'm gonna

I'll hold you and love you the best that I can
Until you understand that I need your hand
And I can't dance alone cos the beats just too slow
That's just the way love goes,
That's just the way love goes

I'll hold you and I love you the best that I can
Until you understand that I need your hand
And I can't dance alone cos the beats just too slow
That's just the way love goes,
That's just the way love goes

(Gotta get strong, keep moving on) (x8)

Someone's coming to save me
Someone's coming to save me
Save me, save me, save me

I'll hold you and love you the best that I can
Until you understand that I need your hand
And I can't dance alone cos the beats just too slow
That's just the way love goes,
That's just the way love goes

I'll hold you and love you the best that I can
Until you understand that I need your hand
And I can't dance alone cos the beats just too slow
That's just the way love goes,
That's just the way love goesCaptcha
Liedje Lemar The Way Love Goes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Way Love Goesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar The Way Love Goes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Way Love Goes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.