Songtekst van Little Jimmy Dickens: I Came So Close To Living Alone

I Came So Close To Living Alone


I came close so close to failure I came close to losing my home
I know the kids still love me and their mommy
But I came so close to living alone
I felt small enough to drown in each teardrop
But big enough to admit I was wrong
Now I'm trying hard to be the man I ought to be
But I came so close to living alone
[ steel ]
I didn't know just how much they meant to me
I guess sometimes a man must be strong
When I think of what I've done a chill goes through me
I came so close to living alone
I felt small enough to drownCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens I Came So Close To Living Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Came So Close To Living Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens I Came So Close To Living Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Came So Close To Living Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.