Songtekst van Little Jimmy Dickens: There'll Be No Teardrops Tonight

There'll Be No Teardrops Tonight


I'll pretend I'm free from sorrow make believe that wrong is right
Your wedding day will be tomorrow but there'll be no teardrops tonight
Why oh why should you desert me are you doing it for spite
If you only wanted to hurt me then there'll be no teardrops tonight
[ guitar - piano ]
I'll believe that you still love me when you wear your veil of white
But you think that you're above me oh there'll be no teardrops tonight
Shame oh shame for what you're doing other's arms will hold you tight
You don't care whose life you ruin but there'll be no teardrops tonightCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens There'll Be No Teardrops Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There'll Be No Teardrops Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens There'll Be No Teardrops Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There'll Be No Teardrops Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.