Songtekst van Little Jimmy Dickens: Violet And A Rose

Violet And A Rose


A violet fell in love with a rose
And started it blushing from its head to its toes
Then one day the rose was kissed by the dew
A new love was born and the violet turned blue

Roses are red, violets are blue
I'm sending red, red roses to you
If you care to send some flowers to me
Then send me some violets, I'm blue as can be

I wanted my love to bouquet with you
But just like the rose you've proven untrue
A flower that's wild they say has no home
And just like the violet I'm left all alone

Roses are red, violets are blue
I'm sending red, red roses to you
If you care to send some flowers to me
Then send me some violets, I'm blue as can beCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Violet And A Rose is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Violet And A Rosemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Violet And A Rose downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Violet And A Rose in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.