The Sacred Chao


The sphere of confusion, special agent in charge
Bureaucracy and aftermath, spirit advisor
The sphere of chaos, grand illuminatus
The sphere of discord, keeper of the Sacred Chao

They're workin' together for the magic Pentagon
Confusion the first, bureaucracy the second
Aftermath number three, chaos and discord
They're workin' together for the magic Pentagon
Helper and accomplice for the end of the world
No one of the puppets knows what is done
The end is comin' slow and no one feels the hurt

The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao

For searching the rear-rank men, you'll pay with your life
And if you find one, there are ten new of 'em behind
You find a track but it goes lost in darkness
You think you're workin' alone, you fall in helpless

They're workin' together for the magic Pentagon
The sphere of confusion, bureaucracy and aftermath
Chaos and discord, the end of the world
They're workin' together for the magic Pentagon
Helper and accomplice for the end of the world
No one of the puppets knows what is done
The end is comin' slow and no one feels the hurt

The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao

For searching the rear-rank men, you'll pay with your life
And if you find one, there are ten new of 'em behind
You find a track but it goes lost in darkness
You think you're workin' alone, you fall in helpless

They're workin' together for the magic Pentagon
The sphere of confusion, bureaucracy and aftermath
Chaos and discord, the end of the world
They're workin' together for the magic Pentagon
Helper and accomplice for the end of the world
No one of the puppets knows what is done
The end is comin' slow and no one feels the hurt

The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao

The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao

The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao
The Sacred Chao

Chao
Chao
Chao
Chao

Chao
Chao
Chao
ChaoCaptcha
Widget
Liedje Living Death The Sacred Chao is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sacred Chaomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Living Death The Sacred Chao downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sacred Chao in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.