Baby Wants To Tame Me


Framed
I'm Framed in love again
peekin at the end
baby wants to tame me
So afraid to live her life alone
She'd make a happy home
but only if she tames me

Hey
I'm driving her away
black and white to gray
back and forth i'll sway
I'm driving her away
Hey
nothing good can stay
black and white to gray
back and forth i sway
I guess I'll never be what she sees in me
Baby wants to tame me
blame
she knows somethings wrong
she's seen it all along
but she don't wanna blame me
so afraid to live her life alone
she'd make a happy home
baby wants to tame me
Hey
driving her away
black and white to gray
back and forth i'll sway
i'lm driving her away
Hey
nothing good can stay
black and white to gray
back and forth i sway
I'm driving her away away away
Hey
nothing good can stay
black and white to gray
back and forth i sway
yea
i guess i'll never be what you'll see in me
baby wants to tame meCaptcha
Liedje Local H Baby Wants To Tame Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby Wants To Tame Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Baby Wants To Tame Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby Wants To Tame Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.