Blur


Things are starting to blur
I almost called you a name
Things are starting to blur
I almost made a mistake
Things are starting to blur
I almost called you a name
Things are starting to blur
I almost made a mistake
Things are starting to blur (x7)
Things are starting to
Blur
What?
Blur
What?
Things are starting to blur
I almost tripped myself up
Things are starting to blur
I got up by myself
Things are starting to blur
I almost called you a name
Things are starting to blur
I almost made a mistake
Things are starting to blur (x7)
Things are starting to
Blur
What?
Blur
What?
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apart
Gotta keep it smart
Gotta keep it apartCaptcha
Widget
Liedje Local H Blur is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blurmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Blur downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blur in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.