Bryn-Mawr Stomp


You feel desensitized
You feel dum
You wanna word it right
But you're dum
You're still shakin' it
And not as young
You know you're blowin' it
So hold your tongue
Livin' on foolish notions
Livin' on aches and pains
You're pullin' up stakes and leavin'
You're lookin' for somebody to blame
There's been an accident
But no one knows
Get off the little man
Holes in your nose
You're still shakin' it
The bars are closed
You know you're blowin' it
That's how it goes
Livin' on foolish notions
Livin' on aches and pains
You're pullin' up stakes and leavin'
You're lookin' for somebody to blame
Livin' on foolish notions
Livin' on aches and pains
Lookin' for a place to do it
Send a message to the brain
And I don't want what we've been given
Easy sex and easy livin'
See what's next and see who's taken
Don't wanna check to see who's fakin'
You feel desensitized (x4)
Livin' on foolish notions
Livin' on aches and pains
You're pullin' up stakes and leavin'
You're lookin' for somebody to blame
Livin' on foolish notions
Livin' on aches and pains
Lookin' for a place to do it
Send a message to the brain
And I don't want what we've been given
A foolish notion (x3)Captcha
Widget
Liedje Local H Bryn-Mawr Stomp is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bryn-Mawr Stompmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Bryn-Mawr Stomp downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bryn-Mawr Stomp in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.