Cha! said the Kitty


sucking like a crack hack
feeling like an 8-track
out of whack
all the times a clucking no
a suckit and a suckit
i don't want to live with that
and you don't want to take it back
and i don't want to be a rat
and you don't want a kitty cat
reaching for the phone ring
settle for the chump change
settle down
make it like a godsend
feeling like a has-been
remember when
all the times a clucking no
a suckit and a suckit
all the times a clucking no
a suckit and a suckit
i don't want to live with that
and you don't want to take it back
and i don't want to be a rat
and you don't want a kitty catCaptcha
Liedje Local H Cha! said the Kitty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cha! said the Kittymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Cha! said the Kitty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cha! said the Kitty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.