Chicago Fanphair `93


Sorry - to crash your party
But I just couldn't wait for an invitation
And I know damn well that you never sent one
But you can't kick me out, cause I live here, too, and I'm the life
of the goddamn party that you threw
Hangin out with a bunch of brats
I know you guys like to think that you know where it's at but you don't
I understand why you guys are so mad
I wasn't picked to be part of your plan, but, oh, wellCaptcha
Widget
Liedje Local H Chicago Fanphair `93 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chicago Fanphair `93mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Chicago Fanphair `93 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chicago Fanphair `93 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.