Make Believe


Colour fades away, slowly swirling down the drain
You're bitter and you're tired of waiting
Someone's banging down the door
But you've heard it all before
Nothing they could say would change things
The chemicals of love you can smell it in the air
Blissfully derranged and screaming
Don't come crawling to me
I'm living in a world of make believe
I'm all that i wanna be
Im living in a world of make believe
And im not coming home
Alcoholic fumes carpet stains and empty rooms
Talking to your own reflection
And someone you don't know
Says it's time for you to go
They say it's for your own protection
The residue of love you can taste it everywhere
Hoplessly estranged and pleading
Don't come crawling to me
I'm living in a world of make believe
I'm all that i wanna be
I'm living in a world of make believe
And im not coming home
I'm not coming home
I'm not coming home
I'm not coming home
Color fades away slowly swirling down the drain
You're bitter and you're tired of waiting
Someones banging down the door
But youve heard it all before
Never go away
Chemicals of love you can smell it in the air
Blissfully derranged and screaming
Don't come crawling to me
I'm living in a world of make believe
I'm all that i wanna be
I'm living in a world of make believe
I'm all that i wanna be
I'm living in a world of make believe
And i'm not coming home
So just leave me aloneCaptcha
Widget
Liedje Mandy Kane Make Believe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Make Believemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mandy Kane Make Believe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Make Believe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.