The Criminal Lovers


Crash test babies and the low life ladies
Sell their hearts and souls to the night
Redlight district, the misguided misfits
Roam the streets 'til they're read their rights

The criminal lovers
The criminal lovers
The criminal lovers

Drive-by kisses as the twisted sisters
Walk the hot-wired highway to score
Crack division makes a big decision
And the dogs move in on all fours

The criminal lovers
The criminal lovers
The criminal lovers

The criminal lovers
The criminal lovers
The criminal lovers

Hundred dollar bills
Booze and sweet pink pills
Children without mothers
And the criminal lovers

The criminal lovers
The criminal lovers
The criminal loversCaptcha
Widget
Liedje Mandy Kane The Criminal Lovers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Criminal Loversmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mandy Kane The Criminal Lovers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Criminal Lovers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.