Ancestor-Worship


I enter the world of my forefathers
I initiate into the secrets of the forgotten Europa
I hear the clatter of the swords
I hear the voice of war
I live between them
I become an ancient hero of the battle

I hear the voice of Leonidas, standing in the Thermopylae
I attack in the east by the side of Alexander the great
In the war of Troy, in the greatest to fall, Achilles
In the frozen Northern seas
At the lands of Vikings
In the northern skies
In the Celtics, I descend back in time
In a Celtic winter, in a cold battle

Revitalization, my lungs are filled with Europa
Beyond the fog of history, I handle Mythology
The folklore, the ancient customs
The forgotten Gods of this locus
In Walhalla and in the Elysian fieldsCaptcha
Liedje Naer Mataron Ancestor-Worship is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ancestor-Worshipmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naer Mataron Ancestor-Worship downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ancestor-Worship in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.