Last Man Against Tim


Man above time,
Identified with the present sun
Throwing relentlessly – the light on us
From all the dawns – of the past
Throwing a shine in the increasing darkness of our times

Brahma, Visnon, Siva
Existence, preserver, the destroyer
The last important man
Stigmatized by the signs of the opposite elements

The lightning and the sun, Kalki the avenger

Crush all the enemies of the divine purpose
The stigmatized ones with the stamp of declined times

At his right, the last loyal
The iron man, the avenger
The defeated warriors against time

Powers of solution
Powers of life
In the field of the cosmic battle
The one without beginning

The bridge leads to Zarathustra
Through the flames of the final end
In the sunshine of the new age
In the road which he traced, who wasn't his
In order to prepare it for himCaptcha
Widget
Liedje Naer Mataron Last Man Against Tim is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Man Against Timmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naer Mataron Last Man Against Tim downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Man Against Tim in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.