Late Night Pilgrim


Rain like static falling in my eyes,
Rain like static on the road,
Rain on the loners and the regular thieves,
Everybody else has gone home
If I could stay in your hotel bed,
Sleep all day
I made my mind up a long time ago,
Got to keep on weaving my way

Like a late night pilgrim
Looking for redemption in the underground
Lord, won't you help a late night pilgrim
When the morning comes around

You'll get dirty before you get clean,
That's how a dream will go
And when it don't light like gasoline,
You're on your own

Just a late night pilgrim
Looking for redemption in the underground
Lord, won't you help a late night pilgrim
When the morning comes around

Sometimes, I am the fool who's dealing cards
To a ghost whose running late
Sometimes, the prophets are just like me,
Can't do nothing but sit up and wait

With all the late night pilgrims
Looking for redemption in the underground
Lord, won't you help the late night pilgrim
When the morning comes around
Lord, won't you help the late night pilgrim
When the morning comes aroundCaptcha
Widget
Liedje Tift Merritt Late Night Pilgrim is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Late Night Pilgrimmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Late Night Pilgrim downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Late Night Pilgrim in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.